“Bizde Bir Gün Kanser Olabiliriz” Başlıklı haberimize Sağlık Bakanlığın’dan Yazılı Açıklama

Tarih : 2012-11-22 / Kategori : Sağlık

“Bizde Bir Gün Kanser Olabiliriz” Başlıklı haberimize  Sağlık Bakanlığın’dan Yazılı Açıklama Reklam Alanı

    Iğdır Kamu Hastahaneleri Birliği Genel Sekreteri Bülent Kaya, “Bizde Bir Gün Kanser Olabiliriz” Başlıklı haberin incelendiğini ve gereken açıklamanın Sağlık bakanlığı tarafından yazılı olarak aşağıda aktarıldığını söyledi.            YEŞİL IĞDIR GAZETESİ MESUL MÜDÜRLÜĞÜNE
    09.11.2012 tarihli "Bizde bir gün kanser olabiliriz" başlıklı haberinizin incelenmesinde; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetlerinin yayımlamış olduğu 02.07.2010 tarih ve 2010/50 sayılı genelgesinde; Ülkemizde sağlık hizmeti mevcut sunum kapasitesinin kullanımında ve kısa-orta-uzun dönem sağlık planlamalarında; bölgesel ihtiyaçlar ve hizmet verilen nüfusun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak, sağlık insan gücü, sağlık tesisi ve modern tıp teknolojisine uygun ve doğru tespit edilmesi, bu kapasitenin, kamu ve özel ayrımı yapmaksızın akılcı ve verimli kullanılarak atıl kapasite ve kaynak israfına sebebiyet verilmemesi ve eldeki mevcut kapasitenin sağlık hizmet sunumuna olumlu biçimde yansıtılarak hizmetin kaliteli, etkili, hızlı, erişilebilir ve hakkaniyetli sunulmasını gerekli kılmaktadır. Bakanlığımız bu gereklilikten hareketle; başta sağlık insan gücü olmak üzere, sağlık tesisi, ileri tıbbi teknoloji ve finansman gibi sağlığa ayrılan kaynakların dengeli dağılımını sağlayarak bunları etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek amacıyla sağlık hizmet sunumunda bölge merkezli sağlık uygulaması anlayışını benimsemiştir.
    Bu anlayış gereğince ülkemiz, sağlık hizmet sunumu ve sağlık planlaması bakımından, 29 Sağlık Bölgesine ayrılmıştır. Her bir sağlık bölgesi için; nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücü mevcudu, sağlık tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle bölge sağlık merkezi konumunu üstlenecek kapasitedeki "Bölge Merkezi İller" ve bu illere bağlı, alt bölge merkezi rolü verilmiş iller belirlenmiştir. Alt bölge merkezi iller güçlendirilmiş ilçelerle ilişkilendirilmiştir. Güçlendirilmiş ilçelere, nüfus yoğunluğu bakımından daha küçük ilçeler bağlanmıştır. Bölge merkezli bu organizasyon; " Sağlık Hizmet Sunumunda Bölge Merkezli Organizasyon Şeması (Ek-1)" de gösterilmiştir.
    Yukarda açıklanan bölge merkezli sağlık yapılanmasına göre; mevcut ve yatırım planlamasında olan Bakanlığımıza ait yataklı sağlık tesislerinin hizmet sunum rolleri belirlenmiş ve 03.12.2009 tarihli ve 46143 sayılı Bakanlık Oluru ile uygulamaya konulan "Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına İlişkin Kriterler" uyarınca, tüm hastanelerimiz hizmet rolüne uygun olarak A-i A-Iİ B, C, D ve E (X II ve III) Grubu olarak sınıflandırılmıştır. Yatak doluluk oranı, hizmet rolü, hizmet verdiği nüfus, nitelikli yatak kapasitesi ve öngörülen nihai planlama dikkate alınarak yatak kapasiteleri yeniden belirlenmiş ve 25/672010 tarihli ve 24181 sayılı Bakanlık oluru ile tescil edilmiştir (Ek-2).anılan nedenlerden ötürü hal hazırda ilimiz devlet hastanesi B rolü hastane olarak hizmet vermektedir. Yukarıda belirtmiş olduğunuz "bizde bir gün kanser olabiliriz" başlıklı yazınızda ilimiz devlet hastanesine kanser hastalarına yönelik onkoloji merkezinin insan gücü, sağlık tesis, ileri tıbbi teknoloji ile ve finansman gibi sağlığa ayrılan kaynakların dengeli dağılımını sağlamak üzere Al ve A2 grubu hastanelere bu rol verilmiş olup, hastanemiz B rolü bir hastane olduğundan dolayı onkoloji biriminin bulunma olasılığının yukarıda zikredilen nedenlerden ötürü olmadığı, ancak bunun mukabilinde herhangi bir onkoloji merkezinde kemoterapisi başlanmış ve tedavi süreci planlanmış hastalara kemoterapi ilacının temin ederek hastanemize başvurduğu halde bununla ilgili dal branş uzmanlarımız, eğitim almış diğer sağlık personelleri tarafından öngörülen tedavinin uygulandığı hususunu;

Facebook Beğenenler

  1. Guest 2012-11-22 08:42:37

    YAZI İYİ OKUNDUĞUNDA BURADAN KAYNAKLANAN HATA VAR VE SENELERDİR YAPMAYANLARI ALLAH İSLAH ETSİN,10 SENE ÖNCEKİ İMKANLARLA DR TUNA VURAL DEVLET HASTANESİNDE YAPIYORDU,ACABA PERFORMANSDA PUAN DÜŞÜK DİYEMİ YAPMIYORLAR?

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.