IĞDIR VALİLİĞİ GENEL EMİR 2

Tarih : 2018-10-12 / Kategori : Duyurular

IĞDIR VALİLİĞİ GENEL EMİR 2 yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

           Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin
güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük
hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir. 

 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. 
Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.”, 
Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır.”, 
        Bu kapsamda;
        - Ticari taksilerin kısa mesafe yolcu almaları ve ulaşım güzergâhlarını uzatmamaları;
         - Şehir içi ulaşımındaki tüm araçlarda şoförlerin yüksek sesle müzik dinlememeleri,  
        - Şehir içi tüm ulaşım araçlarının ayakta yolcu almamaları, hız sınırına dikkat
etmeleri ile tarife sistemine uymaları, kalkış saatlerine riayet etmeleri,
         - Şehir içi ulaşımda Belediyeye ait halk otobüsleri ile özel halk otobüslerinde ve
ticari taksilerde şoförlerin sigara ve cep telefonu kullanmaması sağlanacaktır.
        Başta kolluk kuvvetleri ve zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim
faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit
edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler
yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.
Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
       Enver ÜNLÜ
            Vali

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.