AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ ADEM SAFA’NIN “25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’ MESAJI

Tarih : 2018-11-26 / Kategori : Duyurular

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ ADEM SAFA’NIN “25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’ MESAJI yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

          Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılında alınan bir kararla her yıl 25 kasımın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslar arası Mücadele Günü” olarak benimsetilmesine karar verilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadını, hem de toplumu sarsan sosyo-ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır.

 

          İl Müdürlüğümüz bünyesinde, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik kurulmuş olan Şiddet Önleme ve İzleme  Merkezi’mizde önleme ve izleme hizmetleri, şiddet mağduru, kalacak yeri olmayan ve can güvenliği tehdidi altında bulunan kadınlara ise çocuklarıyla birlikte kadın konukevlerimizde barınma ve her türlü destek hizmetleri sunulmaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi de ilgili diğer kurumlarla koordine edilerek yürütülmektedir.
         Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Şiddet ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde yer alan  tedbirler göz önünde bulundurularak, ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımları ile  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Iğdır Eylem Planı (2018-2021) hazırlanmıştır. Ancak kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanılan sorunlar bölgeler ve iller arasında farklılıklar göstermektedir. Bu noktadan hareketle Bakanlığımızın söz konusu eylem planı ışığında; İlimizdeki kadına yönelik şiddet olgusundaki mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılması gereken faaliyetler sorumlu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantılarda ele alınmış ve değerlendirilmiştir. İlimizde yapılabilecek çalışmalara ilişkin bir yol haritası oluşturularak “Müdürlüğümüzce “Iğdır İli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı “2018-2021” hazırlanmıştır. Eylem Planında, İlimizde şiddet mağduru ve risk altında olan kadın ve çocuklarına yönelik yapılabilecek iş ve işlemlerle birlikte ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluğu belirtilmektedir. Ayrıca İl Eylem Planı kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının altını çizen İç Genelge hazırlanarak kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilmiştir.
              Bu duygu ve düşüncelerle; 25 kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ‘nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ederim.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.