MELEKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL HALK MİNÜBÜS HATTI İHALESİNE AİT İLANDIR

Tarih : 2019-10-04 / Kategori : Resmi İlanlar

MELEKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL HALK MİNÜBÜS HATTI İHALESİNE AİT  İLANDIR Reklam Alanı

 
1)      Vatandaşlarımızın ulaşım sorununu çözmek amacıyla 5393 sayılı Belediyeler Yasasının 14. ve 15. maddesinin (b), (f), (p) fıkrası ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunları gereğince, Belediyemiz hudutları dâhilinde çalışan Özel Halk Minibüsleri için tespit edilen güzergâh üzerinden, Minibüs hattı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre kiraya verilecektir.
 

2)      GÜZERGÂH: Atatürk Caddesindeki merkez kahve önünden başlayıp Şehit Piyade Tolga Artuğ Bulvarından devam edip Iğdır Caddesi, devam edip ortaokul yolu sokak,  devam edip Can-Gün Petrol önünde Iğdır istikametine devam ederek Ermeni anıtı önündeki üniversite durağı ve Iğdır’a varış, Iğdır’dan hareket edip Ermeni anıtı önündeki üniversite durağı, devam ederek Can-Gün Petrol önünden Melekliye giriş yapılarak Orta Okul Yolu sokak, takiben Iğdır Caddesi, takiben Şehit Piyade Tolga Artuğ Bulvarı, takiben İstiklal Caddesi, takiben kesiştiği bölgeden Hürriyet Caddesine, takiben kesiştiği bölgeden Atatürk caddesine devam ederek merkez kahve önüne varış.
3)      İHALENİN ;
a)      Muhammen Bedeli    : 36.000,00 TL + KDV’dir.
b)     Tarihi / Saati              : İhale 15.10.2019 Salı günü saat 14:00’da
c)      Yeri                            : Melekli Belediye Başkanlığı Toplantı Odası- Şehit Piyade Tolga Artuğ Bul      varı No:28 Melekli Belediyesi adresinde yapılacaktır.
d)     İşin geçici teminatı (Muhammen bedelin %3’u):1.274,40  (Bin iki yüz yetmiş dört lira kırk kuruş) TL geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından, Melekli Belediye Başkanlığının Halk Bankası Iğdır Şubesi nezdinde bulunan TR 74 0001 200967900007000041 IBAN Nolukurumsal hesabına yatırılacaktır.
e)      Kesin Teminat            : İhale bedelinin %6’sıdır.
f)       Kiralama Süresi:         : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır.
g)      Doküman Satış Bedeli : 200,00 (iki yüz) TL’dir
h)     Ödeme Şekli         :İdari şartnamenin L-ÖDEMELER, ÖDEME PLANI VE MÜEYYİDELER başlığı altında maddeler halinde sıralanmıştır.
4)      İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
İhaleye girebilmek için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları teklifleri içeren iç zarfında yer aldığı dış zarflarını 15.10.2019 Salı günü saat 14:00’akadar Melekli Belediye Başkanlığı- Şehit Piyade Tolga Artuğ Bulvarı No:28 Melekli Beldesi adresindeki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir. İsteklilerin ihaleye Kooperatif olarak katılmaları gerekmektedir.
Dış Zarf Aşağıdaki Belgeleri İçerecektir.
a)      İç zarf
b)     Kooperatif yetkilisinin müracaat dilekçesi
c)      Geçici teminat belgesi
d)     Tebligat adresi belgesi
e)      Şartname bedeli hesap belgesi
f)       Kooperatif adına vekâleten katılıyor ise noter tasdikli kooperatif yetki belgesi
g)      İhaleye katılacak araçların kooperatif üyesi araçların olması gerekmekte ve ihaleye girecek araçların ruhsatları ve plakalarını kooperatifin noter onaylı karar defteri ile üye kayı defterlerinde belirtilmesi gerekmektedir.
h)     İhaleye katılacak kooperatiflerin Ticaret Sicil Gazetesi
i)        İhaleye katılacak kooperatiflerin Ticaret ve Sanayi Odasına, meslek odasına kayıtlı olduklarına dair belge 
İhaleye Katılacak Olan Kooperatif Araçlarının Sürücülerinden İstenecek Belgeler
a)      Ehliyet, SRC ve Psikoteknik Belgesi Fotokopisi
b)     Nüfus Cüzdan Fotokopisi
c)      Aracın Ruhsat Fotokopisi
d)     Aracın Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Poliçesi Fotokopisi
e)      Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) Sigorta Poliçesi Fotokopisi
f)       İkametgâh Belgesi
g)      Özel Halk Minibüs Başvuru Taahhütnamesi
5)      Posta ile müracaatta meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
6)      Bu işe dair şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Melekli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Biriminden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR                                               

                           Eray COŞAR
                         Belediye Başkanı

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.