İ L A N

Tarih : 2020-06-16 / Kategori : Resmi İlanlar

İ     L     A    N Reklam Alanı

TİGEM

KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

         İşletmemiz yetiştirmesi 500 Baş Reforme Morkaraman Koyun, 5 parti halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

 1.  İhale, 30.06.2020 Tarih saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 07.07.2020 tarihinde aynı şartlarda tekrar edilecektir.
 2. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

Parti

No

C i n s i

Miktarı

(Baş)

Canlı Ağırlık (Kg)

 

Muh. Bedel

(TL/Kg)

Tutarı (TL)

Geçici Teminat

(%5)

1

Reforme Morkaraman (Koyun)

100

5.500

17,00

93.500,00

4.675,00

2

Reforme Morkaraman (Koyun)

100

5.500

17,00

93.500,00

4.675,00

3

Reforme Morkaraman (Koyun)

100

5.500

17,00

93.500,00

4.675,00

4

Reforme Morkaraman (Koyun)

100

5.500

17,00

93.500,00

4.675,00

5

Reforme Morkaraman (Koyun)

100

5.000

16,50

82.500,00

4.125,00

TOPLAM

500

27.000

 

456.500,00

22.825,00

 

 

4. İhaleye Girebilme Şartları:

            a) Tebligat için adres beyanı,

            b) Geçici teminat yatırması,

            c) Ticaret odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek Kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,

            d) İsteklinin tüzel tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde ise imza beyannamesi ibraz edilmesi.                 

f) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç 30 / 06 /2020 tarih ve saat 14.00’a kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine teslim edilmeyen ihale zarfı dikkate alınmayacaktır.

 

 1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.
 2. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edebilecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
 3. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesi nezdindeki TR040001000669059943785220 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
 4. İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA),  Tigem intermet sitesinde (www.tigem.gov.tr) adresinde ve İşletmemizde görülebilir.
 5. TİGEM satış ihalelerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, işletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

     İlgililere ilanen duyurulur.

KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsin BACI

Ticaret Şefi

Yusuf YILMAZ

İşletme Müdürü V.

 

 

 

           

ADRES                                                  :                               

     Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü -Aralık/IĞDIR

     Tel...           : 0.476.411 37 37 / 411 37 38 fax : 0 476 4235065

    

 

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası