T.C. IGDIR ICRA DAIRESI TASINIRIN AÇIK ARTIRMA ILANI

Tarih : 2020-09-21 / Kategori : Resmi İlanlar

T.C. IGDIR ICRA DAIRESI TASINIRIN AÇIK ARTIRMA ILANI Reklam Alanı

 
2019/269 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
 

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart oldugu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satıs bedeli üzerinden asağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satıs şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize basvurmaları ilan olunur. Önemli Not:Hazırlanacak olan taşınırın açık artırma ilanının ilgililerine satıs gününe kadar tebliğ olunamaması halinde müdürlüğümüzce karar verilerek yapılacak olan ilanların ilgililerine İİK 127. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır.Satışı yapılacak olan menkullün ayıplı ve eksik parçalarının olması ile teslimi sırasında çıkacak olan
eksiklik ve aksaklıklardan müdürlügümüz sorumlu olmayacaktır. Adalet Bakanlıgı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı “6352 Sayılı Kanun ile değiştirilen Icra ve Iflas Kanununun Uygulanması” konulu yazısı dogrultusunda “Ihale Teminat Bedeli dahil her türlü ödemenin Icra ve Iflas Dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internetbankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından Icra ve Iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden de yatırılabileceği; bu itibarla ihaleye fiziken istirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kisiler % 20 nakit teminatın Müdürlügümüzün Vakıfbank IGDIR Şubesindeki TR560001500158007290504481 IBAN nolu Emanet KasaHesabı’na katılımcı tarafından TC kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette (kendi iban numaraları açıklamalı şekilde- ihale saatinden önce yatırılması Katılımcıların ihale sırasında banka dekontu aslını ibraz etmeleri zorunludur) veya yanlarında nakit avans bulundurmaları gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatırılan kişinin hesabına yapılacaktır. Ilan olunur. 17/09/2020
Icra Müdür Yardımcısı
174861
        E-IMZALIDIR*
1.Ihale Tarihi : 16/10/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.Ihale Tarihi : 13/11/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
Ihale Yeri : KAYA YEDIEMIN OTOPARKI MERKEZ/IGDIR
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV  Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1      260.000,00                     1     %1     
76DP165 Plakalı , 2017 Model , MASSEY FERGUSON Marka DJ Tipli ,25/02/2020 tarihli bilirkisi raporunda belirtildiği üzere: Aracın Kaportasında ciddi derecede olmayan çizilmeler oldugu, Lastiklerin yaklaşık %90 ömrünün kaldıgı, Belirtilenler haricinde herhangi bir kusur (Gizli kusurlar hariç) bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır. Ayrıca araç çalıştırılmış motorun çalışmasında herhangi bir sorun olmadığı tespit edilmiştir; Ancak park şartları nedeniyle araç hareket ettirilememis ve dolayısıyla buna baglı yürür sistemi ve motorun güç hususları tespit edilememiştir..Ihaleye katılım saglayacak alıcıların ihale saatinden evvel aracı inceleyebilecekleri, satıs ilanında
belirtilenin aksine bir durum söz konusu olduğunda sorumluluk ihale alıcının uhdesinde olacağı ilan olunur.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası