T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Tarih : 2020-11-13 / Kategori : Resmi İlanlar

T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) Reklam Alanı

Sayı :2018/94 Esas 09/11/2020 İLAN
Iğdır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'nın 2018/94 Esas sayılı dava dosyasında, Iğdır Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 5642 sicil numarasında kayıtlı davacı BENNA SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nemahkeme tarafından 05/10/2020 tarih 2018/94 esas sayılı kararıyla;


1-Davacının konkordato davasının KABULÜ ile; İİK'nun 305, 306 maddeleri gereğince konkordato tasdik koşulları oluştuğundanIğdır Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 5642 sicil numarasında kayıtlı davacı BENNA SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin konkordato projesinin alacaklıların talebi, komiserin görüşü nazara alınarak İİK 305 ve 306. Maddeleri uyarınca KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİ ile ; tasdik edilen proje kapsamındaki tüm borçlarının, tasdik kararının verildiği 05.10.2020 tarihinden itibaren ilk ödeme 31.10.2020 tarihinde yapılmak üzere altı ayda bir toplam dört eşit taksitte alacaklara ödenmesine,
a) Şekerbank A.Ş.'ye rehinli bulunan Iğdır İli Merkez İlçe, Karaağaç Mahallesi, 1033 ada 13 parselde bulunan hastane binasının İİK 307/a-c maddeleri uyarınca satışının bir yıl süreyle ertelenmesine,
b) İİK 206. Maddenin birinci sırasında yazılı işçilik alacakları ödendiğinden teminat alınmasına yer olmadığına,
2) a)Mahkememizce atanan komiserlerin görev ve yetkilerinin tasdik karar tarihi olan 05.10.2020 tarihi itibari ile KALDIRILMASINA, kararın komiser Turgay ŞAŞMAZ'a tefhimine, komiser Özgür Kurban GÜL'e tebliğine, komiserlerin görevlerinin sona erdiğinin ve kararın, Erzurum Bölge Bilirkişilik Kuruluna BİLDİRİLMESİNE,
b)İİK 306/2 maddesi uyarınca, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim denetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli Turgay ŞAŞMAZ'ın tasdik kararından itibaren göreve başlamak üzere kayyım olarak GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Kayyımın borçlu şirketin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir mahkememize rapor sunulmasına, sunulan raporun UYAP'a taranmasına,
d)Kayyım olarak görevlendirilen Turgay ŞAŞMAZ'a aylık 2.500,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin davacı tarafça karşılamasına, aylık kayyım ücretinin her ayın 5'ine kadarmahkememiz veznesine yatırılmasına,
3)Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin tasdik karar tarihi olan 05.10.2020 tarihi itibariyle KALDIRILMASINA,
4)İİK 308/b. maddesi uyarınca, alacakları itiraza uğramış çekişmeli alacaklılara tasdik kararının ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde dava açmaları için süre verilmesine,bu süre içerisinde dava açmayanların teminattan yararlanamayacağının İHTARINA, (ihtaratın ilan ile yapılmasına)
5)İİK 308/b-2 maddesi gereğince depo kararı verilmesine YER OLMADIĞINA,
6)İİK 308/ç maddesi uyarınca davacı şirket borçları karşılığında geçici mühlet tarihi olan 12.06.2018 tarihinden önce başlatılmış olan takiplerde konulan ve paraya çevrilmemişhacizlerin DÜŞÜRÜLMESİNE,
7)İİK 306/3 maddesi yollamasıyla İİK 288. maddesi uyarınca Tasdik Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve basın ilan kurumundaİLANINA, İİK 288. maddesinde belirtilen mahallere müzekkere yazılarak BİLDİRİLMESİNE,
8)Konkordato tasdik harcı ödendiğinden harç hususunda karar verilmesine yer olmadığına,
9)Yapılan yargılama giderlerinin davanın mahiyeti gereği konkordato talep eden üzerinde bırakılmasına, artan gider avansı var ise kayyım ücretleri için kullanılmasına,
Dair, konkordato talep eden vekili AV. Ahmet GÜVEN Konkordato Komiseri Turgay ŞAŞMAZ, İlgili Mahsum BİLMEZ vekili AV. Nusret ATAG, İlgili Mehmet Yaşar GÜZELvekili Av. Şaziye ÖNDER ve ilgili Vedat TAŞDEMİR vekili Av.Fuat ÇAMLIBEL'in yüzüne karşı verilen karar, konkordato talep eden şirket yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, itiraz eden diğer alacaklılar yönünden ise tasdik kararının ilanından itibaren, İİK'nu 308/a maddesi uyarınca 10 gün içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İİK 306ve 288. maddesi gereği İLAN OLUNUR.                   ILN01256659

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.