T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ 2020/78 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih : 2020-11-19 / Kategori : Resmi İlanlar

T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ 2020/78 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Reklam Alanı

 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Iğdır İl, Merkez İlçe, 372 Ada, 1 Parsel, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, ÇIRAKLI Mevkii, 04/08/2020 Tarihli Bilirkişi Raporunda belirtildiği üzere: Kıymet takdirine konu taşınmazın jeolojik yönden zemin yapısı düzgündür. Taşınmaz Şehit Vahap Akar Caddesine yakın bir konumda olup caddeye yaklaşık 75 metre mesafede, iskender Iğdır caddesine yaklaşık 360 metre mesafede, Mahmut Nedim Kuyumcu İlkokuluna yaklaşık 550 metre mesafede, Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine yaklaşık 1100 metre , Iğdır merkezinde bulunan Iğdır Belediyesi ve Valilik Binalarına yaklaşık 1700 metre mesafededir. (Ölçüler kuşbakışı olarak verilmiştir.) Kıymet takdirine konu taşınmaz Iğdır’ın son yıllarda orta yoğunlukta rağbet gören bir bölgesindedir. Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi : - Yüzölçümü : 350m2Arsa Payı : -
İmar Durumu : Belediye kaydında ve bilirkişi raporunda belirtildiğigibidir.
Kıymeti : 87.500,00 TL KDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü :19/01/2021 günü 14:30 -14:35 arası 2. Satış Günü:16/02 / 2021 günü 14:30 -14:35 arası
Satış Yeri : IĞDIR ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ
NOT: İŞBU İLAN TEBLİĞ EDİLEMEYEN İLGİLİLERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Birinci/ikinci artırmanınbelirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı, (Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İİK 9. maddesinde İcra ve İflas Dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme,Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır hükmü gereğince ve Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı “6352 Sayılı Kanun ile değiştirilen İcra ve İflas Kanununun Uygulanması” konulu yazısı doğrultusunda “İhale Teminat Bedeli dahil her türlü ödemenin İcra ve İflas Dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internetbankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından İcra ve İflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden de yatırılabileceği; bu itibarla ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler % 20 nakit teminatın Müdürlüğümüzün VakıfbankIĞDIR Şubesindeki TR 560001500158007290504481 İBAN nolu Emanet Kasa Hesabı’na katılımcı tarafından TC kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette(kendi iban numaraları açıklamalı şekilde ) ihale saatinden önce yatırılması veya yanlarında nakit olarak bulundurmaları gerekmektedir. (Katılımcıların ihale sırasında banka dekontu aslını ibraz etmeleri 
zorunlu olup,Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin bildirmiş olduğu iban numarasına yapılacaktır.)
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/78 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Önemli Not: İş bu ilan ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde müdürlüğümüzce karar verilerek yapılacak olan ilanların tüm ilgililerine İİK 127. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır. Taşınmazların fiziki ve kadastro, tapu, imar ayıplarından memurluğumuz sorumlu değildir. İlan olunur.16/11/2020
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.                                                 ILN01260417
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.