SÖZER AKYILDIRIM ULUSLARARASI II. İPEK YOLU KONGRESİNE KATILDI

Tarih : 2023-09-29 / Kategori : Eğitim

SÖZER AKYILDIRIM ULUSLARARASI  II. İPEK YOLU KONGRESİNE KATILDI

26-27 Eylül 2023 tarihlerinde, Iğdır Üniversitesi Karaağaç yerleşkesinde düzenlenen kongre programına çok sayıda bilim insanı katılarak tebliğlerini sundular. Kongre yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlendi. Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen kongre, Nahçıvan Devlet Üniversitesi ve İKSAD’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kongre açılış konuşmaları Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Doç.Dr. Elburus İsayev tarafından yapıldı. Kongrede, Iğdır Üniversitesi atölyelerinde üretilen halı ve kilimlerden oluşan bir sergi de düzenlendi. Kongre çalışmaları öğleden sonraki oturumlarla başladı.
Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sözer Akyıldırım, “CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” konulu tebliğini sunarak özetle şunları söyledi:
Atatürk Samsun’a çıktıktan sonra hem ülkemizi düşmanlardan korumayı hem de gücünü halktan alan bir yönetim kurmayı amaçlıyordu. Türkiye Mutlakiyet devrini yaşamış, Birinci ve İkinci Meşrutiyet yıllarını geçirmiş, tarihin akışı onu Cumhuriyete getirmişti. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan Türk Devriminin en büyük temeli Cumhuriyettir. Cumhuriyetçilik ilkesi, yeniden kurulan Türk Devletinin bir yönetim ve rejim biçimi olarak saptanmıştır. Atatürk Cumhuriyetçiliği, halkçılık esasına dayanan demokrasinin, ulusalcılık kavramı ile birleştirilmesinden ve laiklik harcı ile örülmesinden ortaya çıkan bir yönetim anlayışıdır. Atatürk Cumhuriyet yönetimini, ulusal karakterimize en uygun düşen bir yönetim biçimi olarak görmektedir. Atatürk, kurduğu devlete yönetim biçimi olarak Cumhuriyet rejimini kazandırmış ve ‘Cumhuriyetçiliği’ bir ilke olarak saptamıştır. Bu ilke, halk devlet ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini de belirtmekte, egemenliğin ulusa ait olduğu görüşüne dayanmaktadır. Ulusu, kendi yönetiminde söz sahibi yapan; ulusa hükümet işlerini kontrol etme yetki ve olanağını kazandıran cumhuriyet yönetiminin, özgür demokrasiden ayrılmayacağını anlatmaktadır. Atatürkçü dünya görüşünce cumhuriyet, bir halk yönetimidir. Bu görüşün içinde ulusçuluk anlayışının cumhuriyetçiliğe yansıdığını görürüz. Cumhuriyetimiz, belli bir sınıfın egemenliğine dayanan bir halk cumhuriyeti değildir. Kendine özgü yapısı ile ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasisi’dir.
Atatürk, devrimi ve ilkeleri arasında seçkin bir yeri olan Cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet etmiştir. Gerek 1961 ve 1982 Anayasalarımızda, devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi önerilemez, denmekte ve devletimizin hükümet biçiminin Cumhuriyet olduğunu güvence altına almaktadır. Bu
çalışma da Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü Türk gençliğine ve Türk Dünyasının gençliğine anlatmaktır.
     Haber: Zeki Şıktaş

Facebook Beğenenler

Yorum yapılmadı!

Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.