303. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri

Tarih : 2023-10-31 / Kategori : Kültür & Sanat

303. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri

Suskunsa duruşum içim ağlıyor
Gördüğüm zulümler gözüm dağlıyor
Nedir bu engeller elim bağlıyor
Bir bilene bunu sormam gerekir...
Hüseyin zarar/ANKARA (Firari)

Bitsin bu zulümler,insan ölmesin,
Zalimlerden hesap ,sormam gerekir.
Ağlamasın çocuk, şiddet görmesin,
Mazluma yardıma, varmam gerekir.
İbrahim Bekler (Yörük beyi)
Ankara

Suspus olmuş dünya, zalime karşı
Mazlumun feryadı, titretir arşı
İstemiyor yamyam, hiç de barışı
Zalimin boynunu, vurmam gerekir..
Adem ÇAĞLI-Kırıkhan

İpsiz sapsız olmuş hin oğlu hinler
Bunların yüzüne vurmam gerekir
Böyle korkakları söyle kim dinler
İman kuvvetiyle girmem gerekir
NUH SARIATEŞ İSKENDERUN

Cihanı âlemler nizama gelsin...
Zalimi kırıpta mazluma gülsün...
Feryatlar çareyi bizlerde bulsun...
İmdat çığlığına varmam gerekir...
Sami YAĞMUR Kırşehir...

Aşkla yüreklere sevda ekerim
Kardeşlerim zorda acı çekerim
Geçmişi yad eder yaşlar dökerim
Bilinçli destekler vermem gerekir. 
Selahattin Acun/GAZİANTEP

Haram olur içerimde kanından
Şarap şişesini kırmam gerekir
Kalleş İsrail'i dört bir yanından
Tüm Müslümanlarla sarmam gerekir..
Bekir Cıla/ İskenderun/Hatay

Gönülden bağlıyız cumhuriyete
Bu büyük bayramı görmem gerekir
Yirmi üçte erdik biz hürriyete
Tarihi göz önü sermem gerekir..
Ayşe Atlı Selen Ayselen Samsun

Sevdanla yandığım yorgun bedenim
Aşkın durağını sormam gerekir
Gönül bahçesinde durma nedenim
Severek çalışıp yormam gerekir...
İsmail ŞİMŞEK (Gururi)/ARTVİN

Asırlardır bitmez sebepsiz savaş
Bu nasıl bir düzen bozuktur her baş
Zalime katliam geliyor ne hoş
Çocuk katilini vurmam gerekir..
Rabia Saylam TAŞDEMIR KIRIKKALE

Dostun attığı taş ırak düşermiş
Düşmanın taşını görmem gerekir.
Hedefe atılan oklar şaşarmış
Onlara doğru yön vermem gerekir.
Erdal Ünal (Dervişoğlu)-Ankara

Yüz yaşına değdi memleket bugün.
Asırlardan kule kurmam gerekir...
Her yeni yılında olurken düğün.
Sitemkar duranı vurmam gerekir...
Er Tuğrul Mustafa ÖZYURT/NİKSAR

Cumhuriyet gelmiş bir asır önce
Yakın tarihimi sormam gerekir
Korumalı onu sevgiyle bence
Milletin yanında durmam gerekir...
Abdullah Çelebioğlu/ Düzce

Mazlumun umudu benim Türkiyem
Yanına koşarak varmam gerekir
Alemin Hamid’i benim Türkiyem
Kanayan yarayı sarmam gerekir…
Dindari/Osman Dindar/ist.

Kan gözyaşı vahşet.! Kaçıncı perde?
Hani hak ve hukuk, adalet nerde?
Her gün bebeklerin öldüğü yerde,
Zulüm karşısında durmam gerekir...
Hasan Kambay_ist

Bir tarafım ağlar bir taraf mutlu.
Allahım ortayı bulmam gerekir.
Bebekler öldü bayramlar umutlu.
Benim bu bağrıma vurmam gerekir.
Emine Korkmaz Şenel Almanya.

Gazze'de kardeşim bak düşmüş dara
Yol bulup oraya varmam gerekir
Yıllardır kanıyor sızlayan yara
Kardeş yarasını sarmam gerekir..
Hasan ADA/İstanbul

Hata getirmedik erliğimize.
Kimse göz dikmesin birliğimize.
Doğuştan yazmışlar kimliğimize.
Seferberliği mi karmam gerekir..
...Ömer PARLAK ( Adl-i ) / Ardahan

Mazlum kanı döker zâlimin biri
Avrupa destekten durmuyor geri
Dişinde elinde sabinin seri
Allah için hesap sormam gerekir..
Hasan ADA/İstanbul

Kâfirler bir olmuş,mazlum ezerler.
Binlerce insana kefen düzerler.
Çığlık seslerini,duymaz görmezler,
Zalimin kafasını,vurmam gerekir.
Seher Şentürk Samsun

Yeter artık bu haydut haddin aştı,
Camiler vuruldu, bardaklar taştı.
Ülkem İslâm âleminde gör baştı,
Küffârın başını vurmam gerekir.
.,.. Bayram Ali İLİK/ Aksaray.

Haklıyı haksızdan ayrı tutmalı
Mazlumun yanında durmam gerekir
Zalim olan o acıyı tatmalı
Yaraları hemen sarmam gerekir..
.Zinet Ermiş/Almanya
Bu gün bayram yaptık gururla dolduk
Bayrağa saygıyla durmam gerekir.
Tarihten sayfayı orada bulduk
Kafamı maziye yormam gerekir.
Müberra Kırdı-Sevgi Ana okulu-Ankara

Ruhsuz Avrupalı yan bükülüyor
Mazlumlar yurdunda kan dökülüyor
Körpe bedenlerden can çekiliyor
Kanayan yarayı sarmam gerekir... küçük Ahmet Arslan Mersin

Mümkün mü tarihi silip reddetmek
Tamamını kötü diye addetmek
Cumhuriyet işte bunu akletmek
Yaralara merhem sürmem gerekir...
Abdullah Çelebioğlu/ Düzce

Bir asır kalmış çoktan geride,
Muasır seviye hani nerede?
Biz niye yürürüz böyle geride?
Bunları bir bir sormam gerekir.
BAÇ TURGUTLU/MANISA

Bunca gaflet yeter kalkmalı artık
Hâlâ yüzüm gülmez kaşımsa çatık
En büyük hatayı nerede yaptık
Tarihten hesabı sormam gerekir...
Mevlüt EŞGÜNOĞLU/ Atakum/ Samsun

Sevinçler göklerde, bu kutlu günde,
Hâlâ heyecanlar,yerli yerinde,
Olursa tüm Ulus,işin fevkinde,
Dostluk bağlarını,örmem gerekir...
Bekir Aksoy/Ankara

Şanlı tarihimden aldığım güçle
Haksızlığa karşı durmam gerekir
Hakla beraberim yoksula aç'la
Zalimlere hesap sormam gerekir...
Asım YAVAŞ /İSTANBUL

Mazluma tüm suçu yüklediğimiz,
Acıyı uç uca eklediğimiz.
Yeter bunca zaman beklediğimiz ,
Artık defterini dürmem gerekir...
 Ekrem Gül(Kul Garip), Bor/Niğde

Ehli küfür birleştiler bir safta
Bu haçlı güruhu görmem gerekir
Çok şehitler verdik son iki hafta
Zalim israili vurmam gerekir...
 Kadir Şahin/ Sivas

Sevdamız hürriyet semboldür bayrak
Hedefe varırız biz yarışarak
Allah'a bağlanan olamaz korkak
Müreffeh hedefe ermem gerekir...
Asım YAVAŞ/ İSTANBUL

Cihanı sarmakta keder ve çile
Anlatsam imkansız gelmez ki dile
Gözyaşı sel olmuş benziyor Nil'e
Nehri Mevla için yarmam gerekir. ZİYÂNÛRDAN/ANKARA

İttihat etmeli zâlime karşı
Feryatlar titretti yeri ve arşı
Kudüste okunsun İstiklâ Marşı
Mazlumun yarasın sarmam gerekir...
 İsmail TOLU/Kahramanmaraş.

Her daim kötülük peşinde olan,
Fitneyi kalbinden vurmam gerekir.
İnsan kılığında şeytanlık bilen,
Düşmanın dizini kırmam gerekir…
Emir ŞIKTAŞ IĞDIR

Dünyaya gelmişiz bir yaşam için,
Hayatı en güzel sürmem gerekir.
Her yerde kavga var bilemem niçin?
Doğru mücadele vermem gerekir.
YUSUF LELİK/HATAY

Bunca yaşananlar zul gelir bize
Zalimi tekrardan getirek dize
Ben varım sefere söz olsun size
Şehadet sırrına ermem gerekir...
Kemal Bölükbaşı/Kahramanmaraş

Bu kutlu yüzyılda bu mutlu günde.
Yoklukla yoğruldu,milletim dünde.
Ata'mın izinde,çizdiği yönde.
Yeni yenikikleri,görmem gerekir.
Hasan TURGUT (KAVİ) KONYA

Tenakuzda aklım, kaldım arafta
Her İlmin altını dörmem gerekir
Hakikat kim bilir hangi tarafta
Doğru yolu tezden görmem gerekir..
Halk Ozanı Âşık Ürmelî ÇAMAŞ /ORDU

Müslümanlar zulme sessiz kalırken
Filistin'de mazlum çocuk ölürken
Resmen Amerika taraf olurken
Zalimlere hep dik durmam gerekir... 
Bayram KAVUN/İZMİR

Her yerde müslüman görüyor zulüm
Mazluma desteği vermem gerekir
Yardım edeceğim ulaşmaz elim
Mazlumun yarasın sarmam gerekir...
Aşık Vehbi Gülen/Hatay Şenköy

Atam'dan yadigar,bu vatan bayrak.
Kim yan gözle baksa,yeridir toprak
Hainin kalbine hançer sokarak
Düşman defterini,dürmem gerekir.
Hasan TURGUT (KAVİ) KONYA

Hani söz vermiştik biz Rabbimize
Sözünde duranı görmem gerekir.
Allah bakar mı hiç yalancı yüze
Hakk’ın divanına durmam gerekir.
Murat Kahraman Murâdî/İstanbul

Ellerim duada dilde salavat
Tekbirle namaza durmam gerekir
Dünyalığı bırak vermez bana tat
Namazın sırrına varmam gerekir
Hasan Fayda / KONYA

Nice başlar geldi geçti buradan
Kimi zengin kim fakir sıradan
Herkese bir kader vermiş yaradan
Varlığı aklıma sormam gerekir.
YUSUF LELİK/HATAY

Eğerki gördüysem haksız bir dava
Elbet hesabını sormam gerekir
Bilmeden haramı aldıysam eve
Şöyle bir düşünüp durmam gerekir...
Hataylı suskun şair
Necip Demir

Bayram sevinciyle doludur ruhum,
Duysunlar sesimi dost, kardeş, gohum,
Elele versinler milletim, ordum,
Turan adlı yurdu kurmam gerekir…
Emir ŞIKTAŞ-IĞDIR

Gururi yeter mi? ettiğin sitem
Kiminde sevinç var, kimin de matem
Haksız la haklıyı nasıl bir tutam
Hassas teraziyi kurmam gerekir...
İsmail ŞİMŞEK (Gururi)/ARTVİN

Hep mi bu zulümler Müslüman halka
Zalimin üstüne varmam gerekir
İnsanları bitmiş tükenmiş ülke
Göz yuman hainden sormam gerekir..
ANKARA MEHMET İLER

Vatansız kalırsa, Gazze'dekiler,
Böyle bir acıyı, nasıl çekerler,
Bize bu ülkeyi, verdi şehitler,
Eldeki değeri,görmem gerekir...
Bekir Aksoy/Ankara

Dıştan dost görünüp içten ters bakan
Belli olmaz olur çelmeyi takan
Cehennem de olsa karşıma çıkan
Surları, bentleri yarmam gerekir.
Murat Kahraman Murâdî/İstanbul

Varlık ikliminde kul azıtana
Ufka engel için yol tozutana
Vatana Millete dil uzatana
Tez elden hesabı sormam gerekir. ..
Mehmet Alan(Birfâni) - Bafra/Samsun

Beş bin yıldan beri, dik durur başım,
Haklının yanında, durmam gerekir.
Mazlumu gördükçe, akar göz yaşım,
Mazlumlara destek, vermem gerekir...
KILIÇ'I(ZÜLFİKAR KILIÇ)/KAYSERİ

Niçin Müslümanlar zulüm yaşıyor
Konuya derinden girmem gerekir
Çünkü zalim bizden önde koşuyor
Niye geri kaldım sormam gerekir.
Kemal Köse /Kahramanmaraş

Niçin fezada yok Atamın adı
Türkün yükselmesi onun muradı
Ne oldu bilimde geride kaldı
Kim suçlu kim değil gerekir...
BAÇ TURGUTLU/MANISA

Ortalık toz duman bu gidiş nere
Sorumlularını yermem gerekir
Aklım hiç almıyor sayısız kere
Biraz soru sorup germem gerekir
...F.Dila REYHAN (Fatmacan)/ BURSA

Kılıç'ı der vatan, candan ileri,
Çalış övün güven, kalmasın geri.
Seksen bir ilimin, gönlümde yeri,
Gönlümü gönlüne, sermem gerekir...
KILIÇ'I(ZÜLFİKAR KILIÇ)/KAYSERİ

Müminler kardeştir diyorken ayet
Sabır gayret gerek, olmaz şikayet
Zalime dur derim birlikken şayet
Zulmün hesabını sormam gerekir...
 İlhâmi /ANKARA

Günahım hayli çok nefsime uydum !
Hâlime kafayı yormam gerekir
Nefsime hep hesap sormam gerekir
Vicdanımada hesap vermem gerekir...
Lokman Gül/ANKARA

Bu asır yiğitle namert harmanı
Koç yiğitler bekler cihat fermanı
Mevlamız dizlere verir dermanı
Erler meydanına girmem gerekir…
Dindari/Osman Dindar/ist.

Facebook Beğenenler

Yorum yapılmadı!

Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.