Arslantürk AKYILDIZ Önemli Bir Adım
Tarih : 2007-10-01
Tüm Yazılar

Arslantürk AKYILDIZDünyada üç yüz milyon'u aşkın nüfus potansiyeline sahip olan Türk dünyasının dağınıklığı, uzun bir süredir acıların ve felaketlerin girdabında devam ediyor, kıymetli okuyanlarım.. Birliğin bozulduğu yerde, kuşkusuz, başka argümanlar devreye girer .İşte Türk Dünyasının hazin ve ibret alınması gereken durumu ortadadır.. Zamanın, ve konjüktürel gelişmeler, saldırgan, istilacı devletlerin adını değiştirse de , netice aynıdır.. işkal etmek, sömürmek… Hem de her sahada sömürmek. Başta Altın , Petrol ve Doğal Gaz olmak üzere zengin kaynakları ve stratejik konumu, tarihin her döneminde Emperyalist güçlerin iştahını kabartmıştır. İşte bunların vahşi iştahlarının kurbanı olmamak için her sahada güçlenme gerekiyor.. Bunu tek başına başarmak her zaman çok zor olmuştur. Türk Devletleri arasında ,istikbalde işbirliğini sağlamak, ayakta kalmanın ötesinde yüklenmesi gereken misyonun gereğidir. Her zaman savuna geldiğimiz, Türk Devletleri arasındaki işbirliğinin niteliği ve çeşitliliğinin artırılması, olması gereken bağları dahada kuvvetlendirecektir. Bu durum Türk devletlerinin güçlenmesine ve çeşitli tehditlere karşın savunmalarının güçlendirilmesinin ötesinde, bölge ve dünya barışı açısından da önemli bir durumu ortaya çıkaracaktır. Bunu en güzel örneğini son zamanda Azerbaycan'la yaşamaktadır. Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra kurulan, diğer Türk devletlerine nazaran alt kültür meselesini büyük oranda halleden ve her platformda Türklüklerini vurgulamakta olan Azerbaycan Cumhuriyeti , Türkiye ile kader birliği içine olmaları gereğini doğru biçimde kavramışlardır. Azerbaycan Devleti, bağımsızlığını ilan ettikten sonra, Rusya'nın yayılma politikası gereği Ermenilere verdikleri destekle işkal edilen kadim Türk yurdu Karabağın işkal edilmesine en büyük tepkiyi Türkiye vermişti. Azerbaycan'ın bu ve benzeri bütün sıkıntılarında yalnız bırakmayan Türkiye , " Bir Millet iki Devlet " olmanın gereğini yerine getirmiştir. Bu anlayış, asrın projesi olarak tarihe geçen, Bakü - Tiflis - Ceyhan petrol boru hattının bütün zorluklara rağmen gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Bu projenin gerçekleştirilmesi , yeni bir proje olarak Bakü - Tiflis - Erzurum Doğal gaz boru hattının yapılmasını gündeme getirmiştir. İlk bakışta ticari olarak görülen bu projeler aslında siyasi ve stratejik öneme sahiptir. Bu projeler, Türk dünyasının birlik olması yolunda çok önemli bir adım olarak algılanması gerekmektedir. Kısa zamanda içerisinde, başta Kazakistan başta olmak üzere bölgedeki diğer Türk devletleri bu ve benzeri yeni projelere katılması beklenmektedir. Azerbaycan'la olan bu olumlu ilişkiler, başka önemli bir sahada olumlu meyvelerini vermeye başlamıştır. Türkiye'nin yıllardan beridir adeta mili bir meselesi olan Kıbrıs meselesinde özlenen ve beklenen destek nihayet Azerbaycan'dan geldi. Hiç şüphesiz, Kıbrıs meselesi Türkiye'nin dış politikasının en önemli direnç noktalarındandır. Türkiye'nin Askeri güvenliğinin yanında ,ticari ve siyasi menfaatleri açısından çok önemli bir konuma sahip olan Kıbrıs ,Türkiye açısında önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın varlığını kabul etmeyen, Türkiye'yi adadan dışlamak isteyen malum devletler, Avrupa Birliği üyeliğini koz olarak kullanarak, baskılarını artırdıkları bu dönemde Azerbaycan'ın çıkışı çok yerinde olmuştur. Haklı olduğumuz davalarda birlikte hareket etmemiz , direncimizi artırmasının yanında, diğer politikalar için yürekli ve tutarlı bir çıkış noktası olabilir. Azerbaycan'la ilişkilerimizin her sahada geliştirilmesi, bir çok sahada işbirliğimizi geliştirmemiz hiç şüphesiz çok önemli mesajlar taşıyacaktır. Gücümüzün gerektiği şekilde gösterilmesi ,düşmanlarımıza iyi mesajlar vermenin yanında , başta diğer Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, dostlarımıza da birlikte hareket etmenin öneminin kavranmasına yardım edecek güzel bir örnektir....Azerbaycan'ın, Kıbrıs Türk Cumhuriyetine tanımak dahil her sahada destek açılımı geç atılmış olsa da önemli bir adımdır.

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası