Arslantürk AKYILDIZ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Tarih : 2009-09-30
Tüm Yazılar

Arslantürk AKYILDIZ    Günümüz dünyasında, ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmişlik derecelerinin belirlenmesinde kıstas olarak alınan göstergelerden biri de toplumun eğitim düzeyinin yüksekliğidir.
    İyi eğitilmiş, nitelikli bir toplumun uzun dönemde daha akılcı bir gelişme çizgisi benimseyeceği bilinen gerçeklerdendir. Bu açıdan değerlendirildiğinde eğitim, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel refahın belirleyici öğesi olmaktadır.
    Bunların yanı sıra,  Üniversiteler, evrensel değerler ölçüsünü hedefleyen ilim yuvalarıdır. Üniversiteler, bulundukları bölgeye hizmet etmenin yanı sıra insanlık âlemine hizmet veren, bilgi ve fikir üreten çok önemli merkezlerdir.
    Dolayısıyla hem evrensel değerlere hizmet eden, üreten, araştıran, çağdaş değerlere sahip bir üniversite anlayışı hâkim olacak, hem de yukarıdaki değerlerle çatışmayacak, bütünleşecek ve yeni değerler katacak bir yaklaşım içerisinde olunacak Çağdaş üniversiteler bu çerçevede değerlendirilmektedir. Modern bir üniversite görüntüsü sergilemek isteyen Iğdır Üniversitesi, bu konuda çok hassas davranmaktadır.  Bu düşünceden hareketle kuruluşundan itibaren bilhassa akademik verimliliğin artırılmasına büyük bir özen gösterilmektedir.
    Bilindiği gibi Iğdır, çok ilginç ve önemli bir konuma sahiptir. Hem tarihi göç yolları üzerinde bulunması, bilhassa Trans- Kafkas kültür öğelerinin hemen hemen bütün varyantları ile canlı olarak yaşanması, Dünya mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Ağrı Dağını ve dolayısıyla  Nuh Tufanı ile ilgili efsaneler, Aras Nehrinin suladığı verimli ovadaki hatırı sayılır tarım potansiyeli ve bu çerçevede ortaya çıkan kültürel ve iktisadi değerler, Erken Taş devrine kadar uzanan tarih zenginliği,Türkiye ile birlikte dört ülkenin sınırlarının kesiştiği yer, Emperyalist devletlerin bölgedeki faaliyetleri ve ortaya çıkan facialar gibi sıralayacağımız yüzlerce konu başlığı, üzerinde yıllarca çalışılması gereken çok önemli araştırma konularıdır.
    Bütün bunları araştıracak, geleceğe ışık tutacak, Fakültelerde kürsüler, Araştırma merkezleri, Enstitüler kurularak insanlık âlemine ve dolayısı ile bölgemize büyük katkılar sağlanacaktır. Böylece Iğdır, kısa zamanda yapılacak bu çalışmalarla hem kendisinin gelişmesini sağlayacak, hem de dünyada tanınmanın ötesinde,  birçok alanda insanlık âlemine önemli ilmi katkı sağlayan bir üniversitenin merkezi olmanın haklı gururunu yaşayacaktır.
    Onun için, bütün kişi, kurum ve kuruluşların, üniversiteye elbirliği ile sahip çıkması gerekmektedir. Üniversiteler, Üniversal mantığın hüküm sürdüğü, yeni fikirlerin yeşerdiği, umutların doğduğu, dev adımlarla ilerleyen dünyadaki yeni anlayışların ve teknolojinin en sağlıklı olarak takip edildiği yerlerdir. Üniversiteler “mikro Hastalıkların” barınamadığı ölçüde çağdaş bir görüntü sergilerler.
    Genelde insanlık âlemi için, özün de ise,   bölge açısından büyük bir öneme sahip Iğdır Üniversitesinin desteklenmesi çağdaş değerlere inanan her kesimin hedefi olmalıdır. Üniversitenin gelişmesi her türlü çekişmenin, şahsi ve siyasi yarışın üzerinde, ortak konsensüsle ele alınmalı, maddi ve manevi yardımlar esirgenmemelidir. Geleceğe umut ve güvenle bakmak istiyorsak tabii….   

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası