Serdar GÜNDOĞDU Kerbela deyince ne gelir aklıma?
Tarih : 2014-10-31
Tüm Yazılar

Serdar GÜNDOĞDU 

Bismillah...

Bir yanda İmam Hüseyin(a.s) ve 72 yareni gelir aklıma, Allah(c.c)’a itaat, İslam uğrunda gözünü kırpmadan can veren yiğitler, kendilerinden sonrakilere ders veren gençler, İslam’ın şaha kalktığı yer, şanlı bir şahadet, dedesinin yolundan çıkmayan bir yiğit, babasına layık bir evlat, kanın kılıca galip geldiği yer, keder ve üzüntü, peygamber(s.a.a) çocukları, susuzluktan çatlayan dudaklar, ıssızlık...

Diğer yanda cahiller topluluğu, kalpleri kirli insanlar, satılmışlık, sözlerini tutmaktan aciz kâfirler, gözleri mekân ve para ile dönenler, peygamberini unutanlar, kulakları sağır gözleri kör elleri kanlı caniler, namussuzluk gelir aklıma...

İmam Hüseyin (a.s) için şahadet şerbetini içmek görev İslam için, onun için dedesi peygamber (s.a.a) efendimizin yolundan yürümek şandır. Yezit’e karşı şanlı bir duruştur onun yaptığı...

İmam Hüseyin (a.s) “İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Müslümanlar, Yezid gibi bir hükümdara duçar olduğunda artık İslam’la vedalaşmak gerekir...” diyerek savaşmıştır küfür ehliyle...

Bu kıyam makam, şan, şöhret için yapılmış bir kıyam değildir. İmam Hüseyin (a.s) kardeşi Muhammed-i Hanefiyye’ye verdiği vasiyetnamesinde şöyle yazmıştır:

“...Ben azgınlık, makam, fesat ve zulüm yapmak için Medine’den ayrılmadım. Ben ceddimin ümmetini ıslah etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, ceddim Resulullah (s.a.a) ve babam Ali (a.s)’ın yolunda devam etmek için kıyam ettim. Öyleyse kim bu gerçeği benden kabul ederse (bana itaatte bulunursa) Allah’ın yolunu kabul etmiştir; kim de reddederse, Allah benimle bu kavmin arasında hükmedene kadar sabrederim (kendi yolumu tutup giderim); Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır...” Bu sebepler bile küfür ehlinin karamış kalplerini aydınlatmadı. Onlar kalpleri mühürlenmiş insanlardı. İmam Hüseyin (a.s)’ın yaptığı konuşmalar onları cehennem yolundan döndürmedi. İmam Hüseyin (a.s) bir konuşmasında “ Ey insanlar! Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: “Kim Allah’ın haramını helal bilen, ahdini bozan, Resulünün sünnetine muhalif olan, kulları arasında günah ve haksızlık yapan zalim bir yönetici görür, ameli ve sözüyle ona karşı muhalefet etmezse Allah Teâlâ böyle bir adamı, o zalimi sokacağı yere (cehenneme) sokar.”İmam Hüseyin (a.s) o ıssız topraklarda şahadet şerbetini içeceğini iliyordu. İmam (a.s) zilletle yaşamaktansa şanlı bir ölümü kendine layık görerek gitti küfür ehlinin karşısında durdu. Peygamber efendimiz (s.a.a)’de İmam (a.s)’ın bu topraklarda kendisine kavuşacağını biliyordu. 

İmam Zeynulabidin (a.s)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ümeys kızı Esma bana şöyle dedi; Ben Hasan ve Hüseyin'in doğumunda Fatîma'ya ebelik yaptım...

Baban Hüseyin dünyaya gelince Resulullah (s.a.a) yanıma gelerek, ey Esma! Oğlumu bana getir, buyurdu. Ben, beyaz bir bez parçasına sarılmış olan Hüseyin'i Resulullah (s.a.a)'e verdim. Resulullah(s.a.a) onun sağ kulağına ezan, sol kulağına ise kamet okudu. Sonra onu bağrına basarak şiddetle ağladı! Ben, "Anam-babam size feda olsun! Neden ağlıyorsunuz?" diye sordum. O hazret, "Bu oğluma ağlıyorum", buyurdu. Ben, "O yeni Dünya’ya geldi; bir şey mi oldu?" diye sordum. Bunun üzerine o hazret şöyle buyurdu: "Ey Esma! Bu çocuğu azgın ve zalim bir grup öldürecek; Allah benim şefaatimi onlara nasip etmesin. Ey Esma! Fatîma bu çocuğu yeni Dünya’ya getirdi; bu söylediklerimi ona söyleme.”İmam Hüseyin (a.s)’ın bu şanlı tutumu İslam’ın yeniden şahlanmasına vesile olmuştur. 

İşte Kerbela deyince İslam için şehit olan Hüseyin(a.s) gelir aklıma...

Bugün Müslümanlar’ın akıllarına gelenler nelerdir peki? Kim anlıyor bu şanlı duruşu? 

         Hala Emevilerde (Allah’ın laneti onların ve yandaşlarının üzerine olsun) haklılık payı görenlere ne demeli? İmam Hüseyin (a.s) ve o kutsal şehitleri anlıyorlar mı? Kerbela deyince ne geliyor akıllarına? Makam mı? Halifelik mi? Ya da Emevî oyunu olan Aşure mi? Müsned-i Ahmed b. Hanbel, Mu'cemu'l-Kerbir-i Taberanî, Tarih-i İbn-i Asakir ve diğer kaynaklarda Enes b. Malik'ten şöyle rivayet edilmektedir:

          “Allah'ın mukarreb meleklerinden "Katar" isminde bir melek Resulullah (s.a.a)'i ziyaret etmek için Allah Teâlâ’dan izin istedi. Allah Teâlâ ona izin verdi. O gün Ümm-ü Seleme'nin sırasıydı. Resul-i Ekrem (s.a.a) Ümm-ü Seleme'ye, "Kapıda dur ve kimsenin içeri girmesine izin verme" buyurdu. Ümm-ü Seleme diyor ki, ben kapıda durmuştum; o sırada Hüseyin b. Ali (a.s) gelerek kapıyı açıp doğruca Resulullah (s.a.a)'in odasına gitti. Resulullah (s.a.a) de onu kucağına alarak öpmeye başladı. O sırada melek, "Onu seviyor musun?" diye sordu. Resulullah (s.a.a), "Evet" buyurdu. Melek, "Senin ümmetin onu öldürecektir! Öldürüleceği yeri sana göstermemi ister misin?" dedi. Resulullah (s.a.a), "Evet" buyurdu.”

         Râvi diyor ki; “Melek, kum gibi veya kızıl renkli olan Hüseyin'in öldürüleceği topraktan Resulullah (s.a.a)'e bir avuç verdi. Ümm-ü Seleme o toprağı alıp bir bez parçasında sakladı.”Sâbit diyor ki: "Biz oraya 'Kerbela' diyoruz."Kimse okumuyor mu bunları? Hala Ben-i Ümeyye’nin (Allahın laneti onların üzerine olsun) yanında duranlar İmam Hüseyin (a.s)’ın, Âlemlere rahmet olan Peygamber’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt (a.s)’ın tam karşısında olduklarını bilmiyorlar mı? Kerbela onlar için ne ifade ediyor? Sadece kum yığını mı? O kumlar üzerinde şehit olanlar gelmiyor mu akıllarına? Ehl-i Beyt’i sevmek onlar için ne ifade ediyor? Emevi ordusu o çölde sadece bir savaş mı yaptı? Hayır...

Emevi ordusunun Kerbela olayında işlediği cinayetlerin bazısı şunlardır:

1- Çocukların, süt emen bebeklerin bile susuz ve aç bırakılması, dövülmesi ve korkutulması.

2- Kadınların ve yetim çocukların korkutulması, aç bırakılması, dövülmesi, şehirlerde gezdirilmeleri, ölülerine ağlanmasının engellenmesi, feci bir şekilde ziynetlerinin gasp edilip alınması ve hatta öldürülmeleri.

3- İçinde hasta çocuk ve küçüklerin de olduğu bir esnada uyarmadan çadırların yakılması.

4- Kur'an kâri'lerinin ve salih müminlerin öldürülmesi.

5- Bulûğa ermemiş çocukların öldürülmesi.

6- . İnsanın en basit tabii hakları sayılan ibadet ve namaza engel olunması.

7- Şehitlerin, başlarının kesilip Ehl-i Beyt (a.s) ve yakınlarının gözleri önünde taşınması.

8- Kendini savunamayan aciz insanlara hatta hastalara bile acınmaması, dövülmesi ve zincirlere vurulması.

9- Şehitlerin başları, yakınlarının gözleri önünde ayaklar altına alınması, atlara çiğnetilmesi ve parçalatılması.

10- İslami değerlerle alay edilmesi.

Ve bir ay boyunca sürekli devam eden benzeri diğer iğrenç cinayetler. Bütün bunlar İmam Hüseyin ve yaranının bir suç işlemiş olduğundan değildi. Bilakis onların tek suçu zulmün karşısında durmak zulüm ve fesada itiraz etmek ve zalim idarecinin yanında hak sözü söylemekti. Ama imam Hüseyin bütün bunlara rağmen alçak ve cani düşmana karşı en güzel bir şekilde davranıyor ve eşsiz bir ahlak örneği sergiliyordu.

Kerbela deyince ölüm gelir aklıma, kan, çığlıklar, yanan çadırlar, Ali Ekber (a.s)Kerbela deyince İmam Hüseyin’in meydana çıkışı gelir aklıma... Ve kaynaklar şöyle der;” İmam Hüseyin bir aslan gibi meydana çıktı; Muhammed ve Ali’nin kanı, Fatîma ve Hasan’ın kanı, Hamza ve Cafer-i Teyyar’ın kanı, Peygamberler'in kanı Musa ve İsa’nın kanı, İbrahim ve İsmail’in kanı damarlarında kaynıyordu. Hz. İbrahim’in Allah yolunda dökmesi nasip olmayan kan, şimdi Resulullah’ın Ehl-i Beyt’i tarafından Allah için dökülüyordu. 

Bundan dolayıdır ki İmam “Hüseyin’e Allah’ın kanı” demişlerdir.” Ve Şahadet...

Peygamber torunu, Ali ve Fatıma oğlu İmam Hüseyin küfür ehl-i arasında amansızca savaşıyordu. Ömer b. Sa’d ve ordusu imam’ı şehit etmek için yarışıyorlardı. İmam artık susuzluğun verdiği güçsüzlükle dayanmaya çalışıyordu. Ve artık dayanamadı darbelere yere yığıldı. Ömer b. Sa’d, “Ey Kufeliler! Hüseyin’in işini bitirin” diye bağırıyordu. Bunun üzerine Şimr İmam’ın göğsü üzerine oturdu. ...Ve kısa bir süre sonra İmam Hüseyin’in (a.s) başının düşman elinde dolaştırıldığını gördüler!  Kerbela denilince aklıma Eb’ul Fazl-Abbas’ın kesilen kolları, Kasım (a.s)’ın kesilen başı, İmam Hüseyin (a.s)’ın başsız gövdesi gelir aklıma...

Resullah (s.a.a) ve O’nun pak evlatlarına selam olsun. Allah Ehl-i Beyt (a.s)’ın düşmanlarına ve İmam Hüseyin (a.s)’a karşı savaşanlara lanet etsin.

Selam ve Dua ile...

 

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.