GÜZELDERE İLKOKULU ARAZİSİNİN PROJE AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜNDÜR

Geçmişte başta Güzeldere, Akdeğirmen ve Karataş köyleri olmak üzere bölgedeki yaklaşık 10-15 köyden öğrenciye ilkokulu okuma fırsatı sunan Iğdır ili Tuzluca ilçesine bağlı “Güzeldere İlkokulu” maalesef şu anda yıkılmış bir haldedir. Benimde mezunu olduğum bu okul sadece yöre için değil, Türkiye’nin tamamı için örnek teşkil edebilecek bir proje veya projelere “pilot uygulama” yeri olarak seçilebilir. Tuzluca ilçesine yaklaşık 17 kilometre mesafede olan bu okulun arazisi çok güzel bir vadide bulunmaktadır. Yollarını asfaltlama çalışmaları da devam etmektedir. Bu çalışmaların tamamlanması yöreye ulaşımı kolaylaştırarak, pek çok yeni projenin de ortaya çıkmasına sebep olacaktır. İnternetin yaygınlaşması ile doğadan habersiz büyüyen gençlerin gelecekte bir kısım yeteneklere sahip olması için Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde yeni projelere veya yatırımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede, Güzeldere İlkokulu şöyle bir proje ile hem il ve bölgeye hem de Türkiye’ye katkı sunan bir değere dönüştürülebilir.
Okulun bulunduğu arazide yaz ve kış ayları için gerçekleştirilecek faaliyetler için binalar ve  altyapı oluşturulmalıdır. Yazın 2-3 ay kışın ise ara tatilde İlkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite öğrencilerinin kamp yeri olarak değerlendirilip, tabiatı tanıma ve üretim gerçekleştirme gibi faaliyetler için bu öğrenciler eğitilmelidir. Böylece özgüveni yüksek ve kendi kendini idare edebilen yöneticilik kabiliyeti yüksek insanlar yetiştirilerek ülkeye hizmet eden bir nüfus potansiyeli oluşturulacaktır. Bu yolla hem üretime katkı yapan hem de etkili yöneticilerin yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır. Bu uygun imkânlar aynı zamanda turizm amaçlı da kullanılabilecektir. Örneğin burada eğitime alınan öğrencilerin aileleri de turizm amaçlı buralarda konaklatılabilir. Pandemi sonrası insanların doğayla iç içe yaşama isteği de bunu gerektirecektir. Güzeldere-Akdeğirmen-Karataş (bu üç köyün birbirine olan mesafesi yaklaşık 2-3 km’dir) üçgenindeki verimli vadi bağ-bahçe olarak donatılabilir ve gelecek insanların hem buralarda huzurla yaşaması hem de her türlü yaz-kış doğa ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmeleri sağlanabilir.
Bu uygulamalar Türkiye için pilot yer olarak seçilip uygulanmalı, sonuç alınması halinde de tüm ülkeye yaygınlaştırılmalıdır. Bu yolla atıl duran değerler, üretime ve kullanıma açılarak ülkenin beşeri sermayesinin oluşumuna önemli katkılar sağlanabilecektir. Böyle bir uygulama için gönüllülük esasına göre; yörede çalışıp emekli olan öğretmenlerin tecrübelerinden faydalanılmalı, çevredeki tüm köylerin üretim yöntemleri öğrenilmeli ve geliştirilmelidir. Yöre köylerinde yaşayan insanların hayvancılık ve çiftçilik faaliyetlerinde öğrencilerin tıpkı staj yapar gibi çalıştırılması mümkündür. Bu yolla, yörenin atıl duran pek çok potansiyelinin harekete geçirilmesinin yanı sıra, ülkede farkındalık yaratılması ve gençlerin birer üretici ve yönetici olarak yetiştirillmesi gibi fırsatlar yakalanacaktır. Kısacası “Güzeldere Doğayı Tanıma ve Üretim Merkezi (GÜDÜM)” olarak isimlendirilebilecek böyle bir çalışmanın şu tür faydaları ortaya çıkabilecektir:
-Gençlerin teknolojiyi tanıyıp kullanmalarına ilave olarak, toprağı tanıma ve işlemeyi öğrenmeleri de sağlanarak gelecekteki etkili yöneticilerin ortaya çıkması ve tarım sektöründe yeniliklerin gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. 
-Yörede atıl duran tarım alanlarının üretime kazandırılması sağlanmış olacaktır.
-Yörenin turizm potansiyeli değerlendirilmiş ve tanıtılmış olacaktır.
-Başarılı olması durumunda, eğitim sektörü açısından ülke düzeyinde önemli bir yöntem kazanılmış olacaktır.
- Yapılan tüm binalar otel ve pansiyon olarak yıl boyunca değişik turizm ve konaklama amaçlarıyla  kamu veya özel sektör tarafından kullanılabilecektir.
-Pandemi sonrası ve küresel ısınma gelişmeleri için önceden uygun yerlerde altyapılar oluşturulmuş olacaktır.
-Devletin yörede böyle bir uygulama başlatması, bölgede yaşayan insanlarda önemli bir motivasyon yaratarak üretim yapılmasını ve geriye göçü tetikleyecektir. Bu yolla oluşan harcamalar, önemli bir çoğaltan etkisi oluşturarak bölgesel gelir artışına ve bağlı olarak refah düzeyinin yükselmesine sebep olacaktır. Çünkü tüm Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu gibi Iğdır ili özelinde de insanların gördükten sonra bir işi canlandırma yönleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda devletin yönlendirici ve düzenleyici rolü gerçekleştirilmiş olacaktır.
-Ağrı-Sarıbulak-Civanlı-Uğurca-Güzeldere-Tuzluca bağlantısı da şehirlerarası yol şeklinde tamamlanabilirse, bölge ve ülkemiz için bu tür projelerin hayata geçirilmesi ve etki alanı daha da artacaktır.

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası