IĞDIR VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR İLANI

Tarih : 2016-12-30 / Kategori : Duyurular

IĞDIR VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR İLANI Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

Sıra      Dosya     Mahallesi     Mevkii       Ada   Parsel   Yüzölçümü (m2)    Hazine Hissesi   Cinsi    İmar Durumu    Tahmini Bedel (TL)   Geçici Teminat /TL)  İhale Tarihi        Saati

1        76010106895  Söğütlü Mah.      Nahır Yolu         1513     4           689,00                          Tam               Arsa           3 Kat Mesken Alanı       137.800,00 TL         13.780,00 TL             12.01.2017        10:00  
2        76010106933  Söğütlü Mah.    Sultanabat yolu   1580    17         520,00                           Tam               Arsa          2 Kat Mesken Alanı        67.600,00 TL            6.760,00 TL             12.01.2017         10:15
3        76010107225  Karaağaç Mah. Çıraklı-Çimen     1139     3           1.022,00                        732,00          Arsa           2 Kat Mesken Alanı       103.000,00 TL           10.300,00 TL            12.01.2017       10:30
4        76010100353  Karaağaç Mah. Sultan abat önü  526       4            400,00                           Tam              Arsa          2 Kat Mesken Alanı       60.000,00 TL           6.000,00 TL              12.01.2017         10:45
5        76010100354  Karaağaç Mah. Sultan abat önü  526       5           400,00                             Tam             Arsa         2 Kat Mesken Alanı       60.000,00 TL            6.000,00 TL              12.01.2017         11:00
6        76010100355  Karaağaç Mah. Sultan abat önü  526       6          400,00                              Tam             Arsa         2 Kat Mesken Alanı        60.000,00 TL           6.000,00 TL               12.01.2017       11:15
7        76010100356  Karaağaç Mah. Sultan abat önü  526       7           400,00                             Tam             Arsa         Ticaret Alanı                  88.000,00 TL             8.800,00 TL               12.01.2017        11:30
8        76010100358  Karaağaç Mah. Sultan abat önü  526       9           450,00                             Tam             Arsa         Ticaret Alanı                  99.000,00 TL            9.900,00 TL               12.01.2017         11:45
9        76010100359  Karaağaç Mah.  Sultan abat önü 526       10         400,00                     Tam             Arsa        Ticaret Alanı                  88.000,00 TL           8.800,00 TL                12.01.2017        13:30
10     76010100360   Karaağaç Mah.  Sultan abat önü 526       11         400,00                      Tam            Arsa         2 Kat Mesken Alanı      60.000,00 TL           6.000,00 TL                12.01.2017        13:45
11      76010100361  Karaağaç Mah.  Sultan abat önü  526       12         400,00                       Tam            Arsa        2 Kat Mesken Alanı      60.000,00 TL            6.000,00 TL               12.01.2017        14:00
12      76010100362  Karaağaç Mah.  Sultan abat önü 526       13          400,00                     Tam             Arsa       2 Kat Mesken Alanı      60.000,00 TL            6.000,00 TL                12.01.2017        14:15
13     76010100363   Karaağaç Mah.  Sultan abat önü  526    14          400,00                          Tam            Arsa        2 Kat Mesken Alanı      60.000,00 TL           6.000,00 TL                12.01.2017         14:30
14     76010100371   Karaağaç Mah.  Sultan abat önü  527      6          400,00                        Tam           Arsa        2 Kat Mesken Alanı      60.000,00 TL           6.000,00 TL                12.01.2017         14:45
15      76010100378   Karaağaç Mah.  Sultan abat önü  527    13         400,00                                     Tam           Arsa        2 Kat Mesken Alanı      60.000,00 TL          6.000,00 TL                12.01.2017          15:00
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 12/01/2017 Perşembe Günü yukarıda belirtilen saatlerde Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon  huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; gerçek kişilerde: yasal yerleşim yeri belgesi ile nüfus cüzdan fotokopisi, T.C kimlik numarası, , tüzel kişilerde ise vergi kimlik numarası, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ayrıca satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde “ teminat mektubunun geçici,  süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir. 
3- İhale işlem dosyası ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.    
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilemez.
5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi ,resim ve harçtan (K.D.V., Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi,  talep edilmesi ve ihale bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00.-TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL ve üzeri olması halinde, bu bedelin ¼’ü peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 24 ay vade 8 eşit taksit yapılabilmektedir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri, Türkiye genelinde , www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Tel (476) 227 66 06 
İLAN OLUNUR.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.