BELEDİYEMİZE AİT(BAY BAYAN WC)’NİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İLANIDIR

Tarih : 2017-09-27 / Kategori : Duyurular

BELEDİYEMİZE AİT(BAY BAYAN WC)’NİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İLANIDIR Bahceşehir Koleji

yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı

1.          İlimiz Karaağaç  Mahallesi, Dörtyol Mevkii de bulunan Belediyemize ait Bay-Bayan WC ‘nin   2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Encümen huzurunda açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

 

 

İHALEYE ÇIKARILACAK İŞYERİ    İHALENİN TARİH VE SAATİ    %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SÜRESİ   1 YILLIK MUAMMEN BEDELİ KDV Hariç

1 Adet  Bay ve  Bayan WC 05/09/2017  Perşembe saat 15:30 da Belediye Encümen Huzurunda  508,00 TL 3 yıl   5.650,00 TL KDV Hariç

2.      Bir Yıllık Kira bedeli,  İdare ile Kiracı arasında imzalanacak olan kiralama ücreti sözleşme ile biri peşin 5 (beş)  eşit taksit olarak iki ay ara ile alınacaktır.

3.     Toplam kira bedeli üzerinden damga vergisi hesaplanarak peşin olarak yatırılacaktır.

4.     Yıllık kira artış oranı,her yıl Maliye bakanlığı tarafından belirlenecek olan Üretici fiyat Endeksi üzerinden yapılacaktır.

5.     İHALEYE İŞTİRAK EDECEK İSTEKLİLERDEN İSTENEN EVRAKLAR.

a.        Müracaat Dilekçesi

b.        Kimlik Fotokopisi

c.        İkametgâh Belgesi

d.        Tebligat İçin Adres Beyanı

e.        Geçici teminat

f.         Şartname bedeli

g.       Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığını gösterir belge

h.       İhaleye katılacak şahıs vekâleten katılacak ise Noter tasdikli vekâletname getirmeleri gerekmektedir.

6.     İHALEYE TÜZEL KİŞİ OLARAK İŞTİRAK  EDECEKLERDEN İSTENEN EVRAKLAR

    6.1. Müracaat dilekçesi,

    6.2. İhaleye giren Yetkilinin Kimlik Fotokopisi ile İkametgah belgesi,

    6.3. Geçici teminat

    6.4. Şartname Ücreti;

    6.5. İhaleye katılacak Tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirkülerini getirmeleri gerekmektedir

    6.6. İhaleye girecek istekli tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini getirmeleri gerekmektedir.

7.     İhtilaf vukuu bulduğunda Iğdır Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.     İhalenin şartname bedeli 50,00(Elli) TL dir.

9.      İhaleye iştirak edecek istekliler, ihale günü ihale saatine kadar Belediye Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

10. Bu işe dair şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Iğdır Belediye Başkanlığı Emlak ve Gelirler Müdürlüğünde temin edilir.                

                İLAN OLUNUR                                                                       BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.