BELEDİYEMİZE AİT 128 ADA 4 PARSEL TAŞINMAZIN

Tarih : 2019-01-30 / Kategori : Duyurular

BELEDİYEMİZE AİT 128 ADA 4 PARSEL TAŞINMAZIN yesil_igdir_yemek.jpg Reklam Alanı


SATIŞINA AİT İLANIDIR

1. İlçemiz Ergenekon Mahallesi Çaylak mevkide Belediyenin 233,92 m2 yüzölçümlü arsası
bulunmaktadır. Belediyemize ait 128 Ada 4 parsel 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.
maddesine istinaden açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
2. İhale 08.02.2019 tarihinde Cuma günü saat 14:00’ de Karakoyunlu Belediyesi Encümen
toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3. Söz konusu taşınmaz mal ‘‘ARSA’’ vasfındadır.


Sıra   No Ada Parsel Alanı   (m2)     Arsa m2    Değeri (TL)     MUAMMEN  BEDEL (TL)    (KDV Dahil) %3    GEÇİCİ TEMİNAT (TL)     İhale Tarihi   İhale Saati

    1            128    4          233,92             195,00       45.614,             40                                            1.368,43                                        08.02.2019 14:00
4. İhaleye İştirak Edecek İsteklilerden İstenen Evraklar
a. Kimlik Fotokopisi
b. İkametgâh Belgesi
c. Tebligat İçin Adres Beyanı
d. Geçici teminat (Karakoyunlu Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Karakoyunlu Şubesindeki
1712-25249683-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.)
e. Şartname
f. İhaleye katılacak şahıs vekâleten katılacak ise Noter tasdikli vekâletname getirmeleri
gerekmektedir.
5. İhaleye Tüzel Kişi Olarak İştirak Edeceklerden İstenen Evraklar
5.1. İhaleye katılacak gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerini getirmeleri gerekmektedir
5.2. İhaleye girecek istekli tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri
veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret
sicil gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini getirmeleri gerekmektedir.
6. Bu işe dair şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz Karakoyunlu Belediye Başkanlığı Fen
İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler.
7. İstekliler teklif dosyasını en geç ihale günü saat 13:30’a kadar Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

İLAN OLUNUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.