İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 360 TON YEM ALINACAKTIR

Tarih : 2019-04-30 / Kategori : Resmi İlanlar

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 360 TON YEM ALINACAKTIR Reklam Alanı

1-İhaleyi yapan İdarenin
ADI: KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRESİ: Emince Köyü Nahcıvan Yolu 20. Km.ARALIK/IĞDIR
TEL: (0476) 411 37 37    
FAKS: (0476) 423 50 65
 

2-İHALENİN KONUSU: İşletmemiz Sığırcılık Şubesinin ihtiyacı olan ve aşağıdaki tabloda cinsleri ve miktarları ayrı ayrı belirtilmiş olan toplam 360 ton yem satın alınacaktır.
Parti No:     Yemin Adı                    Ham Protein %      Metabolik Enerji   (kcal/kg)     İhtiyaç Miktarı (Ton)
1              Sığır Besi Yemi                14                                2.600                                  200
2     Düve Yemi (Torbalı)                    16                                2.500                                100
3     Buzağı Büyütme Yemi                  17                               2.600                                50 
4     Buzağı Başlangıç Yemi                  18                                2.800                             10
                 TOPLAM                                                                                                       360
3- İhale, İşletmemizin İdari Binasında 10.05.2019  günü saat 14.00’te Açık İhale Kapalı Zarf Usulü ile yapılacaktır. İhalenin yapılmaması halinde ikinci ihale 17.05.2019 günü saat 14.00’te aynı şartlarda tekrar edilecektir.
4- İhaleye katılabilme şartları:
     a) Kanuni ikametgâhı olması,
     b) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
     c)  Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı oldukları ve hâlihazır faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
     d) Müşterinin Tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
    e) Hâlihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal edildiğinin belgelenmesi ve gerekli belgelerin komisyona ibraz edilmesi.
    f) Teklif verecek firmalar, (İSO–9001 Yem üretimi ile ilgili) belgeye sahip olacaktır. Belge komisyona ibraz edilecektir.
5- İhaleyle ilgili idari ve teknik şartname işletmemizde görülüp ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü-ARALIK/IĞDIR adresinden satın alınabilir
6-İhaleyle ilgili teklif mektubu ve ihaleye katılabilmek için gerekli belgeleri içeren kapalı zarf, 10.05.2019  günü saat 14.00’e kadar İşletmemiz EVRAK KAYIT SERVİSİNE teslim edilecektir.
7- İhale fiyatı KDV hariç olmak üzere TL’ye göre verilecektir.
8- İstekliler geçici teminatlarını ihale günü ve saatine kadar İşletmemiz Veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesi İban No: TR04 0001 0006 6905 9943 7852 20 Nolu hesaba yatırarak, alacakları dekontu komisyonumuza ibraz edeceklerdir.
                                   İLAN OLUNUR.
        KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.

Kerbela

Kerbela Sayfası