Arslantürk AKYILDIZ Hocalının Yirminci Yılı...
Tarih : 2012-02-25
Tüm Yazılar

Arslantürk AKYILDIZÇağımızın en önemli facialarından birisi olan Hocalı Katliamının  üzerinden geçen  20. Yıl, acıları azaltacağı yerde, daha da artırmıştır. Zira vahşetin failleri ellerini, kollarını sallayarak dolaşmakta, hatta daha da ileri giderek vahşetin mağdurlarını suçlu gösteriyor ve maalesef bazı çevrelerde buna adeta alkış tutuyorlar…
1828-30 yılları arasında  Rusya’nın  yayılma Stratejisi gereği, başta İran olmak üzere çeşitli bölgelerdeki  bir kısım Ermeni’yi, Tarihî Türk yurdu olan Dağlık Karabağ’a göç ettirmesiyle bölgede dramın kapısı aralanmaya başladı..  Dağlık Karabağ’a yerleştirilen ve desteklenen Ermeniler, bölgenin esas sakinleri olan Azeri Türkleri ile zaman zaman çatışma içerisine girmişlerdir. Bu çatışmalar Çarlık Rusya’sının da desteği ile Azeri Türklerinin aleyhine gelişmeye başlayınca, bir kısım Azeri Türkü, bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. 1905-07 ve 1918-20 yılları arası “Büyük Ermenistan” ’ı kurmayı amaçlayan Ermenilerin baskısı sonucu, yeni göç dalgaları ile çok sayıda Azeri Türkü, bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.. Tabiiki bu durum Dağlık Karabağ da Azeri Türk nüfusunun azalmasına sonucunu doğurmuştur.
1920 yılı sonrasında “Sovyet Vatandaşı” adı altında uygulanan  yeni politika gereği, çatışmalar kısmen durmuşsa da, bu seferde çeşitli bahanelerle Azeri Türkleri Karabağ’dan alınarak  Muğam bölgesinde zorunlu zorla göçe tabii tutulmuştur..
Böylece 1928 den itibaren Dağlık Karabağ bölgesinin Türk’ten arındırılması politikası meyvelerini vermeye başlamış, Ermeni nüfusu, Türk nüfusunu geçmiştir.
Bunu fırsat bilen Ermeniler, 1923 yılında beridir Azerbaycan Devletine bağlı “Özerk Cumhuriyet “ statüsü taşıyan Dağlık  Karabağ ‘ın hukuki durumunu değiştirme ve Ermenistan’a  bağlama  gayretine girdiler.  Bu amaca ulaşmak için 1987 Yılından itibaren, Bağımsızlık talepleri  çeşitli platformlardan dillendirilmeye başlandı. Bu durum haliyle tepkilere yol açtı ve 1998 yılından itibaren Türklerle silahlı çatışma noktasına gelindi.
Dağlık Karabağ’da  bunlar olurken, diğer taraftan daha sinsi bir plan uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre;  Ermenistan Devleti, Ermenistan’da bulunan bütün Türkleri ülkeden çıkarmak için faaliyetlerini yoğunlaştırdı. ” Ermenilerden başka kimsenin yaşamadığı, Ermenistan” politikası gereği, Azeri Türklerine karşı tutumlarını sertleştirmeye başladılar. Azeri Türklerinin korku ve sindirme  yöntemleri ile Dağlık Karabağ’dan olduğu gibi, Ermenistan’dan çıkarılması için düğmeye basılmıştır.. Bu plan bütün hızı ile yürütülürken , Ermenistan SSC Parlamentosu 22 Kasım 1998 tarihli gizli oturumunda ; Ermenistan’daki Azeri Türklerinin ülkeden çıkarılması kararını almış ve hemen uygulamaya geçilmiştir. Böylece 243.682 Azeri Türkü birkaç ay içerisinde, Tarihi köklerinden koparılarak Ermenistan,  Azerbaycan’a sürülmüştür..
Bu durum karşısında gerekli basireti gösteremeyen dönemin Azerbaycan Devlet Başkanı Vezirov ve ekibi, zorla yurtlarından çıkarılan Azeri Türklerine gerekli desteği vermemişlerdir. Böylece; göçmenlerin iyi bir şekilde yönlendirilerek Dağlık Karabağ’a yerleştirilmesi ve bölgedeki Demografik yapının Azeri Türklerin lehine değiştirilmesi fırsatı kaçırılmıştır.
Bütün bu çalışmalarında ciddi bir dirençle karşılaşmayan Ermeniler, “Büyük Ermenistan” ’ı kurma konusunda cesaretlenmelerine imkan buldular.  Ermeniler, lehlerine olan durumu iyi değerlendirerek, Azerbaycan Cumhuriyeti‘ne karşı saldırıya geçmiş ve netice olarak Azerbaycan topraklarının  % 20’ni,  tüm uluslar arası kuralları bir tarafa iterek işkal ettiler.. Ağdam, Fuzili, Kelbecer , Laçin bölgeleri  Ermeniler  tarafından işkal edilirken büyük daramlar yaşanmıştır. Dramın en büyüğü de , insanlık Tarihine kara bir leke olarak kaydedilen” Hocalı Faciası”dır.
Hocalı  kasabası 25-26 Şubat 1992 ‘de yüzyılın en acımasız soykırımına maruz kalmış ve kasaba neredeyse  tamamıyla yok edilmiştir. Hocalı bölgesi, bu katliamın yaşandığı sırada Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin koruması altında olmadığı için, yalnızca 150 kişilik  hafif silaha  sahip küçük bir milis gücü tarafından savunuluyordu. Ancak 366. Rus motorize Alayının ateş gücünü arkalarına alan Ermeni kuvvetleri karşısında dayanması mümkün değildi. Neticede insanın kanını donduran facia yaşandı. 613 savunmasız kişi hunharca katledilirken,487 kişi ağır yaralı olarak kurtulabilmiş. 1275 kişi esir alınırken, yüzlerce kişiden halen haber alınamamıştır..
Peki  niçin Hocalıda böyle büyük bir facia meydana geldi ..? Çünkü Hocalı; stratejik olarak Ermeniler açısından önemliydi. Stratejik olarak Karabağ Dağ silsilesinde Ağdam- Şuşa-, Askeran – Yollarının üzerinde olan Hocalı, aynı zamanda da önemli bir Hava alanına da sahipti.
Hocalıda yapılan katliam, Soykırımın bütün tariflerine uymaktadır.  “Cenevre  sözleşmesi”, “İnsan Hakları Beyannamesi”, “Sivil ve Siyasi Haklar Ulusla Arsı sözleşmesi” , “Ateşkes  Zamanında ve Askeri çatışmalar zamanı kadın ve Çocukların korunması Beyannamesi” ve BM “ Soykırım Suçunun önlenmesi ve  Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde yer alan “ milli, etnik, ırki veya dini bir gurubu kısmen veya tamamen imha etme” biçiminde tanımlanan Jenosit/Soykırım kavramı ile  tamamen örtüşmektedir. Ayrıca “BM soykırım Anlaşmasının” , soykırımı düzenleyen hükümlere tamamen uymaktadır.
Uluslararası  Hukuk açısından Soykırım  tanımına uyan Hocalı Faciasının, Uluslar arsın camiada Soykırım olarak kabul ettirilmesi için çaba harcama gerekmektedir. Bunun için tüm sivil toplum kuruluşları ve diğer platformlar ortak aklın gerektirdiği bir strateji belirleyerek çalışmalara başlanmalıdır. Bu şekilde Türkleri Soykırımcı olarak göstermek için büyük uğraş veren çevrelere karşı bir nebzede olsa ciddi bir karşılı verilmiş olunur. Böylece, hem çağımıza kara bir  leke olara geçen bu facianın sorumluları ortaya konulacak,  Hem de Tarihi tersyüz eden, kronik Türk  düşmanı çevrelerine karşı ciddi bir tavır sergilenmiş olunacaktır..

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.