T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ 2017/54 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih : 2020-10-21 / Kategori : Resmi İlanlar

T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ 2017/54 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Reklam Alanı

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN

 
Özellikleri : Iğdır İl , Merkez İl çe, 201 Ada, 7 Parse l, MELEKLİ/NAMIK KEMAL Maha lle/Köy, Iğdır icra müdürlüğünün ilgili dosyasından satışa konu taşınmazın tapu  kaydına  göre,  Iğdır  ili  merkez  ilçesi  melekli  beldesi  Namık Kemal mahallesi 201 ada,7 parselde kayıtlı 41,94 metre yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz olduğu tespit edil mişt ir . Bilirkişi raporuna göre anılan taşınmazın jeolojik yönden zemin yapısının  düzgün ,lğdır  melekli  yoluna  yakın,Has  ığdır  Turizin terminaline yakın bir yerde olduğ,lğdır-Nahçivan yoluna 100 metre,Meleli 100.yıl orta okuluna 500  metre ,Iğdır  Devlet Hastanesine yaklaşık 750 metre mesafede ( ölçüler  kuşbakışı  ) olduğu,  az yoğunlukta  rağbet gördüğü,belediye  ve  kamu  kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden faydalandığı,hisse oranının tam olarak borçluya ait olduğu belirtilmiştir. İLAN OLUNUR.
Adresi              : Iğdır ili Merkez ilçesi Melekli Beldesi Namık Kemal Mah.
Yüzölçümü : 741,94 m2 Arsa  Payı  : kaydındaki  gibidir İmar  Durumu  :  kaydındaki gibidir  Kıymeti              : 126 .129,80 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : ipotek şerhi bulunmaktadır. 1. Satış Günü    : 24/12/2020 günü 14:00- 14:05 arası 2. Satış Günü : 28/01/2021 günü 14:00 - 14:05 arası Satış Yeri : IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ
Satış şartları     :
       1. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur . Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günd en, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
         2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (1 O) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı , taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
          3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair oian iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
           4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve  İflas Kanununun  133  üncü  maddesi  gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile  ihalenin  feshine  sebep  olan  tüm  alıcılar  ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki  farktan  ve  diğer  zararlardan  ve  ayrıca  temerrüt  faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt  faizi  ayrıca hükme  hacet  kalmaksızın  dairemizce tahsil  olunacak,  bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
            5. Şartname , ilan tarihinden itibaren herkesin görebi lmesi için dairede açık olup gideri  verildiği  takdirde  isteyen alıcıya bir örneği gönderil ebilir .
             6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/54 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/10/2020                                                    Kadir KARACAN
                                                                                          İcra Müdür Yardımcısı
                                                                                                     135932

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.